Ważne: Aby wynik badania był prawidłowy należy pobrać próbkę wody wg poniższej instrukcji oraz dostarczyć ją do laboratorium w dniu pobrania, w czasie nie dłuższym niż 6 godzin. W przypadku wykonywania zarówno badania mikrobiologicznego, jak i fizykochemicznego w pierwszej kolejności zaleca się pobranie próbki do badania mikrobiologicznego do jałowej butelki (butelka do pobrania w laboratorium).


Pobieranie próbki wody do badania mikrobiologicznego


 1. Przed przystąpieniem do pobierania próbki należy usunąć z kranu wszelkie dodatkowe urządzenia (perlatory, rurki, filtry).
 2. Usunąć z zewnętrznej powierzchni wylotu kranu zanieczyszczenia (smar, kamień, rdza). W tym celu należy użyć szczotki oraz detergentu (mydło, płyn do mycia naczyń), po czym dokładnie opłukać kran i wytrzeć suchą, czystą ściereczką.  
 3. Spuszczać wodę przez ok. 3 minuty, a następnie zamknąć zawór.
 4. Końcówkę kranu należy opalić (używając waty zwilżonej alkoholem), kurków z tworzywa sztucznego nie opalać, lecz zanurzyć w środku dezynfekującym na 2-3 minuty.
 5. Przed pobraniem próbki należy spuszczać wodę przez ok. 10 minut.
 6. Przygotować butelkę pobraną w laboratorium.
 7. Wyciągnąć lub odkręcić korek i podstawić butelkę pod kran (nie dotykać butelką wylotu kranu).
 8. Napełnić ¾ butelki, po czym zamknąć butelkę (należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie zanieczyścić jałowej części korka oraz szyjki butelki).
 9. Butelkę z próbką oznaczyć etykietą z informacją dotyczącą rodzaju próbki, miejscem oraz datą pobrania wody.
 10. Próbkę dostarczyć możliwie szybko do laboratorium. Najlepiej transportować w termicznej torbie w temperaturze 5 ±3 ̊C, bez dostępu światła.

Pobieranie próbki wody do badania fizykochemicznego

 1. Przed przystąpieniem do pobierania próbki należy usunąć z kranu wszelkie dodatkowe urządzenia (perlatory, rurki, filtry).
 2. Usunąć z zewnętrznej powierzchni wylotu kranu zanieczyszczenia (smar, kamień, rdza). W tym celu należy użyć szczotki oraz detergentu (mydło, płyn do mycia naczyń), po czym dokładnie opłukać kran i wytrzeć suchą, czystą ściereczką. 
 3. Spuszczać wodę przez ok. 3 minuty, a następnie zamknąć zawór.
 4. Pobrać wodę do butelki PET o pojemności min. 1 litr. Butelkę należy przemyć i opłukać pobieraną próbką.
 5. Napełniać powoli, aż do przelania się wody, tak, aby w butelce nie było pęcherzy powietrza.
 6. Po napełnieniu butelkę natychmiast zamknąć.
 7. Butelkę oznaczyć etykietą z informacją dotyczącą rodzaju próbki, miejscem oraz datą pobrania wody.
 8. Próbkę dostarczyć możliwie szybko do laboratorium. Najlepiej transportować w termicznej torbie w temperaturze 5 ±3 ̊C, bez dostępu światła.Normy wody pitnej 

Parametr wody

Dopuszczalne wartości

 рН

6,5– 9,5

Twardość

60–500 mg CaCO3/dm3

Żelazo

0,2 mg/l

Mangan

0,05 mg/l

Mętność

1 NTU

Barwa

15 mg/l